Vi bryr oss om at du får et optimalt resultat

Hos Reklamare får du de gode idéene kombinert med muligheten til å realisere disse fra samme bedrift. Vi bryr oss om at du får et optimalt resultat.

Vår samlede styrke innen grafisk rådgivning og gjennomføring, er vårt øye for god design kombinert med vår produksjonstekniske kompetanse og erfaring. Med egen produksjon og delaktighet i alle ledd er vi en sikker og kostnadseffektiv samarbeidspartner.

Vi har opparbeidet et unikt partner- og leverandørnettverk som gjør Reklamare til en solid, konkurransedyktig, innovativ og stabil leverandør av de beste ideene og produktene uansett hva ditt behov skulle være.

Tillit, åpenhet og personlig kontakt er noen av kjerneverdiene våre. Vi legger like mye flid og sjel i de små oppdragene og vet at stødig kvalitet over tid er det eneste som fungerer, enten oppdraget er lite eller stort.

Siden oppstarten i 2004 har vi dekorert raketter som er sendt ut i verdensrommet, produsert fotoutstillinger, dekorert båter, biler, busser, fly og tog. Vi setter opp nettsider, visittkort, rollups, messestands, bannere, pappfigurer og gavekort.

Ta derfor kontakt med oss med din utfordring – så skal vi sammen finne den beste løsningen for deg!

Hvorfor heter vi Reklamare?

Reklamare kommer av latin og ligger til grunn for det norske ordet «reklame». Reklamare betyr «å rope ustanselig – stadig gjenta – en kunngjøring for å henlede allmennhetens oppmerksomhet på en vare, en forretning, en bedrift, et sted, etc»

 

Reklamare R mockup